Biskupice są dziś jedną z ciekawszych dzielnic Zabrza. To zarazem jedna z najstarszych osad, które powstawały w średniowieczu w dolinie Bytomki. Wiadomo, że człowiek gościł tu już w epoce kamiennej, co potwierdziły liczne znaleziska archeologiczne. W XII wieku zaczyna się „właściwa” historia Biskupic jako osady. Należały w owym czasie Biskupice do biskupów wrocławskich, pod których rządami osada prężnie się rozwijała. W rękach biskupów Biskupice pozostawały aż do początków XVI wieku. W 1524 roku ich nowymi właścicielami zostali Mikołaj i Jan Birawscy, którzy zapoczątkowali nowy rozdział w dziejach osady. Było to związane z początkiem wydobycia cennych kruszców, których tutaj (podobnie zresztą jak na całym Górnym Śląsku) nie brakowało.

Biskupice dość często zmieniały swych panów. Były własnością m. in. Gierałtowskich, Prażmów, rodziny von Stechow oraz Ballestremów. Szczególnie tragiczny okazał się dla Biskupic wiek XIX. Liczne epidemie oraz głód stały się strasznym doświadczeniem dla mieszkańców osady. Sytuacja nieco poprawiła się w połowie tego stulecia, gdy na terenie Biskupic swą działalność rozpoczął berliński fabrykant, August Borsig. To właśnie on na terenie osady rozpoczął tworzenie jednego z największych i najpotężniejszych na terenie Górnego Śląska koncernów górniczo – hutniczych. Jako pierwsza powstała kopalnia „Jadwiga”, zaś wkrótce po niej huta oraz koksownia. Rozwijający się przemysł oraz powstawanie nowych zakładów sprawiły, że na terenie Biskupic zaczęły powstawać również osady robotnicze. Szybko nastąpił wzrost liczby ludności, zaś będące do tej pory spokojną wsią zaczęły swym charakterem przypominać typową miejską osadę. Mimo że otrzymały one połączenie kolejowe i tramwajowe z innymi górnośląskimi miastami, praw miejskim Biskupicom nie nadano. Dopiero w 1927 roku Biskupice zostały włączone do Zabrza, które prawa miejskie otrzymały zaledwie 5 lat wcześniej.

Dziś Biskupice są najstarszą z dzielnic, z których składa się Zabrze. Mają one swój unikatowy charakter i z pewnością mogą być miejscem interesującym dla turystów. Na co warto tu zwrócić szczególną uwagę?

Biskupice wyróżniają się zachowanym historycznym układem urbanistycznym oraz ciekawą zabudową pochodzącą z przełomu XIX i XX stulecia. Wiele uroku mają tutejsze kolonie robotnicze: Borsig oraz kolonia Anna. Szczególnie ciekawa jest ta ostatnia, którą utworzono w początkach XX wieku. Otoczona zielenią, składająca się z parterowej, dość zróżnicowanej zabudowy, jest jednym z ciekawszych zakątków dzisiejszego Zabrza.
Jedną z ciekawszych atrakcji Biskupic jest kompleks zabudowań przy ulicy Zamkowej. Zamku wprawdzie w osadzie nie było, jednak tym mianem dumnie zwykło się określać reprezentacyjne zabudowania kierownictwa firmy Borsig. W skład owych zabudowań wchodzą: pałacyk fabrykanta, willa dyrektora oraz budynki mieszkalne dla inżynierów i ważniejszych urzędników. Ciekawie prezentuje się również kościół, wzniesiony w okresie międzywojennym w stylu neogotyku. Inną ciekawostką architektoniczną na terenie Biskupic jest dawny ratusz. Wzniesiono go w stylu modernistycznym w latach 20-tych XX wieku. Obecnie służy on jako siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu.