Położony nad rzeką Bzurą Łowicz znany jest przede wszystkim z ciekawe sztuki ludowej i pięknych, regionalnych strojów. Jakie atrakcje turystyczne czekają tu na gości? Dlaczego warto odwiedzić to miasto?

Dzieje Łowicza

Ta niewielka niegdyś osada otoczona puszczą w bardzo szybkim czasie rozrosła się i stała się jednym z największych i najbogatszym miast polskich. W połowie XIV wieku powstał tu zamek obronny, wokół którego rozwinęło się podgrodzie. W połowie XV wieku Łowicz uzyskał całkowitą niezależność od władców polskich, co wywalczyli właściciele tych ziem – arcybiskupi gnieźnieńscy. To właśnie owa niezależność przyczyniła się do gwałtownego rozwoju Łowicza. Drugą rzeczą, która sprzyjała rozwojowi miasta, była działalność samych arcybiskupów, którzy przenieśli tu część ważnych instytucji. Przy łowickim zamku powstała m. in. kolegiata oraz seminarium duchowne. W XVIII wieku w Łowiczu było już kilkanaście kościołów oraz pięć klasztorów. Łowicz rozwijał się nie tylko pod względem gospodarczym, miał również duże znaczenie polityczne. Dobrze rozwijały się tutejsze jarmarki, czemu sprzyjało położenie miasta w pobliżu ważnych szlaków handlowych. Nic dziwnego, że wkrótce zaczęła funkcjonować nazwa „Księstwo Łowickie”. Czasy potopu szwedzkiego przyniosły poważne straty i zniszczenie Łowicza. Kolejnym ciężkim okresem był czas zaboru rosyjskiego. Zlikwidowane zostały tutejsze klasztory, rozebrano łowicki zamek. Miasto powoli traciło na znaczeniu. Łowicz stał się wkrótce bardziej znany z ciekawego folkloru niż z gospodarki. Chętnie osiedlali się tu Żydzi. Dzisiaj w Łowiczu, obok handlu i przemysłu, ważną rolę odgrywa turystyka. Liczne zabytki i folklor to największe atrakcje, jakie czekają tu na zwiedzających.

Co koniecznie trzeba zobaczyć w Łowiczu?

Z zabytków sakralnych na szczególną uwagę zasługuje katedra NMP i św. Mikołaja. Jeśli chodzi o wyposażenie, tę świątynię można spokojnie zaliczyć do najbogatszych w Polsce. Inną ciekawostką są znajdujące się w tym kościele prochy 12 polskich prymasów.
Drugim ciekawym kościołem w Łowiczu jest kościół św. Ducha, który powstał w początkach XV wieku. Tu również znajduje się ciekawe wyposażenie, pochodzące głównie z XVII i XVIII stulecia.

Koniecznie trzeba zwiedzić Muzeum Łowickie, które zajmuje obecnie budynek dawnego seminarium. Można się tu zapoznać z historią Łowicza, a zbiory historyczne i archeologiczne ułatwiają to zadanie. Tu również poznać można łowicki folklor. Znaczna część zbiorów jest tu bowiem poświęcona etnografii.

Wędrówka na Stary Rynek to kolejny obowiązkowy punkt programu wycieczki do Łowicza. Można tu zobaczyć ciekawy zespół zabytkowych kamienic, z których większość wzniesiono z fundacji kościelnej. Wiele z nich powstało w XVI oraz w XVII wieku. Innymi ciekawymi budynkami znajdującymi się przy rynku są dawny dwór biskupi oraz barokowa kuria wikariuszy. Ciekawa, choć nieco nowsza (głównie z XVII wieku) zabudowa znajduje się przy Nowym Rynku.

W Łowiczu warto zobaczyć również zespół pałacowo – parkowy generała Kilickiego. Był to polski generał na carskiej służbie. Zespół ten powstał w XIX wieku, a w jego skład wchodzą: pałacyk, romantyczna baszta, kaplica oraz domek dozorcy.