Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania nr 1/2018/ZMP/Pl-No-Ua

Dotyczy postępowania: nr 1/2018/ZMP/Pl-No-Ua
Przedmiotem zapytania ofertowego był zakup biletów lotniczych z Ukrainy do Polski oraz z Polski na Ukrainę, oraz krajowych biletów na terenie Polski i Ukrainy.
Postępowanie było prowadzone zgodnie z:
1. Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
2. oraz wewnętrznymi wytycznymi Zamawiającego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku poniżej.

Załączniki

Zawiadomienie12018
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.