ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 25/2017/ZMP/ORE z dnia 20.10.2017 roku

w ramach realizacji projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.