ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 20/2017/ZMP/ORE z dnia 04.10.2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 20/2017/ZMP/ORE z dnia 04.10.2017 roku
w ramach realizacji projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Przedmiotem postępowania jest wykonanie 12 analiz tematycznych, omawiających wybrane zagadnienia problemowe oraz prezentujących dostępne w tych obszarach innowacyjne rozwiązania zarządcze i znane przykłady ich praktycznego zastosowania (polskie i zagraniczne). Będą one stanowić pomoc dla uczestników GWD, a także będą stanowić załączniki do materiałów szkoleniowych dla JST na etapie wdrożenia programu szkoleniowego w 500 JST w kraju (2018-2019). Będą one tam zaprezentowane łącznie pod nazwiskiem autorów opracowań wybranych w niniejszym postępowaniu i twórców materiałów wyjściowych zawartych w załączniku nr 7.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.