Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2018/ZMP/Pl-No-Ua

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację:
kompleksowych usług doradczych w zakresie opracowania Wytycznych do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze efektywności energetycznej na Ukrainie w ramach projektu: „Polsko-norweska pomoc dla podniesienia efektywności energetycznej na Ukrainie” realizowanego ze
środków MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym; o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 515823-N-2018 z dn. 2018-02-08 r.


Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.