Ogłoszenie dot. Zapytania ofertowego nr 1/2017/ZMP/Pl-No-Ua

Ogłoszenie dot. zapytania ofertowego nr 1/2017/ZMP/Pl-No-Ua, z dnia 7 kwietnia 2017 r., którego przedmiotem był zakup biletów lotniczych z Ukrainy do Polski oraz z Polski na
Ukrainę oraz krajowych biletów na terenie Polski.

W wyniku prowadzonego postępowania Zamawiający otrzymał jedną ważną ofertę.

Zamawiający, w przypadku gdy nie otrzymał dwóch ważnych ofert, zobowiązany jest powtórzyć procedurę.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.