Odpowiedź na pytanie do treści Zapytania Ofertowego nr 5/ZMP/2017/Pl-No-Ua

Treść pytania: Dokonujemy szczegółowej analizy załącznika nr 5, mam prośbę w związku z tym –
czy mogliby Państwo wysłać nam ukraińską wersję językową tego załącznika?

Odpowiedź: W odpowiedzi na Państwa pytanie przesyłam dokument ukraiński. Zawiera on informacje z zał. 4 i 5. (załącznik pdf)

Załączniki

BilaCerkvaTor260617
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.