Odpowiedź na pytanie do treści Zapytania Ofertowego nr 3/2017/ZMP/Pl-No-Ua

W załączniku zamieszczone zostały odpowiedzi na pytania Oferentów, dotyczące Zapytania ofertowego nr 3/2017/ZMP/Pl-No-Ua.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.