6/2017/ZMP/Pl-No-Ua - Informacja o wyborze ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający Związek Miast Polskich informuje na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity z 2017 roku Dz. U. poz. 1579) zwanej dalej uPzp, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację: kompleksowych usług doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego i technicznego, którego produktem jest wykonanie Analiz Przedrealizacyjnych (Studium Wykonalności) dla przedsięwzięcia w zakresie kompleksowej termomodernizacji zespołu budynków publicznych w Białej Cerkwi (Ukraina, obwód kijowski) z udziałem partnera prywatnego (PPP) w formule ESCO w ramach projektu: „Polsko-norweska pomoc dla podniesienia efektywności energetycznej na Ukrainie”
realizowanego ze środków MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Informacja w załączniku

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.