Thumb 2 3  widnik zdrowe mkiasta

XXVII Konferencja Zdrowych Miast w Świdniku

Konferencja |

„Zdrowie a zagrożenia współczesnego świata”

Temat konferencji organizowanej w Świdniku dotyczy zdrowia w obliczu zagrożeń środowiskowych. Jej tytuł „Zdrowie a zagrożenia współczesnego świata” zawiera szeroki zakres tematyczny, w ramach którego planujemy poruszyć problemy zaburzenia odżywiania, uzależnień od gier komputerowych i internetu, cyberprzemocy, problem chorób tropikalnych związanych z wyjazdami zagranicznymi, zanieczyszczenie środowiska, ale też inne problemy zdrowotne związane z postępem cywilizacyjnym. Chcielibyśmy, aby formy przekazu podczas konferencji nie ograniczały się tylko do wykładów, dlatego też zaplanowaliśmy panele dyskusje oraz warsztaty. Konferencja będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń oraz inspiracją do podejmowania kolejnych wyzwań. Szczegółowy program Konferencji zostanie opracowany po otrzymaniu zgłoszeń wystąpień uczestników.

Więcej

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.