Współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa jako narzędzie rozwoju lokalnego i regionalnego31 października 2016 roku zakończył się pięcioletni projekt predefiniowany Związku Miast Polskich pn. "Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzia rozwoju lokalnego i regionalnego” w ramach Programu Regionalnego współfinansowanego przez MF EOG 2009-2014.

18 października 2016 r. odbyła się w Poznaniu konferencja podsumowująca projekt (relacja z konferencji).

Wszystkie dokumenty i materiały projektowe znajdują się tutaj.


Partnerzy: Związek Miast Polskich – lider, Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych, Związek Powiatów Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP

Cel projektu: towarzyszyliśmy polskim jednostkom samorządu w procesie tworzenia nowej jakości – zintegrowanego zarządzania terytorialnego (w obszarach funkcjonalnych miast) - wykraczającego poza granice administracyjne pojedynczej JST oraz włączającego do stałego dialogu partnerów samorządowych, organizacje pozarządowe i partnerów sektora prywatnego. Projekt miał na celu z jednej strony - wsparcie doradcze dla partnerstw, które się zgłosiły do projektu oraz szeroką promocję podejścia partnerskiego w strategicznym planowaniu obszarów funkcjonalnych wśród JST w kraju, a także równolegle identyfikację barier dla współpracy międzysamorządowej występujących w systemie prawnym i próbę wpływu na kształt zmian w tym zakresie.

Cel 1 projektu predefiniowanego realizowaliśmy poprzez pomoc doradczą, szkoleniową i ekspercką w utworzeniu i rozwoju 38 lokalnych partnerstw z terenu całej Polski, które otrzymały dotacje Ministerstwa Rozwoju ze środków MF EOG i POPT na indywidualne projekty. W grupie prawie 600 podmiotów biorących udział w projekcie, 446 to jednostki samorządu terytorialnego, w tym 194 miasta. 87 z nich (45%) to miasta członkowskie ZMP. Miasta członkowskie ZMP pełniły funkcję liderów 24 partnerstw (63%). Partnerstwa te realizowały projekty polegające na przygotowaniu planów strategicznych rozwoju swojego obszaru funkcjonalnego, planów operacyjnych i dokumentacji technicznej pod przyszłe inwestycje infrastrukturalne. Łącznie wszystkie partnerstwa, wspierane przez ZMP pomocą doradczą i strategiczną, wdrażają projekty na kwotę ponad 66,5 mln zł. Działania promocyjne współpracy partnerskiej i budowania kompetencji objęły te same 600 JST oraz poprzez media elektroniczne i prasę samorządową – pozostałe jednostki samorządu.

Cel 2 realizowaliśmy poprzez analizę stanu prawnego i doświadczeń JST i okresowe formułowanie do odpowiednich ministerstw (MSWiA, MR) sugestii zmian prawnych, ułatwiających współpracę.

Wartość projektu: ponad 10,5 mln zł
Okres realizacji: czerwiec 2012 – październik 2016

Wydarzenia
W projekcie dotychczas zorganizowaliśmy:

  • 29 szkoleń specjalistycznych nt. komunikacji i współpracy
  • 52 sesje Warsztatów Zarządzania Strategicznego.
  • 2 warsztaty nt. współpracy przy tworzeniu i funkcjonowaniu CUW w JST i ich partnerstwach
    Z tych form wsparcia skorzystało łącznie 1610 przedstawicieli partnerstw samorządowych.
  • 9 konferencji i seminariów (w tym Kongres Partnerstw Samorządowych w czerwcu 2014 r.). Łącznie wzięło w nich udział 465 osób reprezentujących ok. 240 podmiotów samorządowych, organizacji pozarządowych, ośrodków naukowych i firm.
  • 2 edycje Konkursu Samorządowy Lider Zarządzania – Razem dla Rozwoju
  • 6 wizyt studyjnych w Norwegii dla 80 przedstawicieli polskich JST
  • Grupy Wymiany Doświadczeń między partnerstwami

Dokumenty i publikacje

Aktualności - Współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa jako narzędzie rozwoju lokalnego i regionalnego
Thumb 1 3 debata1
|
Kończy się pięcioletni projekt Związku Miast Polskich dedykowany partnerstwom samorządowym - 18 października 2016 r. w Poznaniu odbyła się konferencja podsumowująca.
Thumb 1 3 logo eea grants
|
Dobiega końca realizacja pięcioletniego projektu ZMP polegającego na wsparciu, pomocy eksperckiej i szkoleniu miast w zakresie współpracy w ramach obszarów funkcjonalnych.
Thumb 1 3 logo mr
|
Zaproszenie na wspólną konferencję Ministerstwa Rozwoju i ZMP. Poświęcona będzie współpracy samorządowej w miejskich obszarach funkcjonalnych. Gospodarzem tego spotkania jest miasto Zielona Góra.
Thumb 1 3 logo eea grants
|
Związek Miast Polskich i Ministerstwo Rozwoju organizują konferencję dla przedstawicieli władz wykonawczych i uchwałodawczych oraz pracowników JST na temat współpracy w partnerstwach samorządowych.
Thumb 1 3 logo eea grants
|
Konferencja informacyjna „Współpraca w partnerstwach samorządowych” odbędzie się w Lublinie 17 marca br. Jej celem jest m.in. wymiana doświadczeń dotyczących wykorzystania narzędzi współpracy.
Thumb 1 3 logo eea grants
|
29 stycznia 2016 r. w Szczecinie Związek Miast Polskich rozpoczął cykl regionalnych konferencji informacyjnych dla samorządów tworzących lub chcących utworzyć partnerstwa międzysamorządowe.
Thumb 1 3 e47c11bbb81877ea856a9ac93f4af83eaa1095fe
|
16 grudnia 2015 r. w Warszawie podczas konferencji kończącej II edycję konkursu dla partnerstw samorządowych i sektorowych „Samorządowy Lider Zarządzania - Razem dla rozwoju” wyłoniono 12 laureatów.
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.