Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowane na rozwój uczniów i kluczowych kompetencji uczniów

Pozakonkursowy projekt „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE, jednostkę Ministerstwa Edukacji Narodowej) w ramach Działania 2.18 POWER. Związek Miast Polskich (ZMP) uczestniczy w tym przedsięwzięciu jako partner ORE, który ma zapewnić zgodność podejmowanych w projekcie działań z uwarunkowaniami i rzeczywistymi potrzebami praktyków samorządowych.

Partnerzy: Ośrodek Rozwoju Edukacji – lider, Związek Miast Polskich

Cel projektu:
Ogólnym celem projektu jest „podniesienie kompetencji przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”.

Cel ten ma zostać osiągnięty w dwóch krokach: (1) Opracowanie jednolitych programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną dla przedstawicieli JST (2016-2018); (2) Wdrożenie tych programów w 500 samorządach różnego typu (ze szkoleń skorzysta, co najmniej 2 000 osób) oraz budowa trwałego systemu wsparcia dla przedstawicieli JST w realizacji zadań oświatowych (2018-2020).

Niniejszy projekt odpowiada za realizację pierwszego etapu prac planowanego na lata 2016-2018. Jego efektem ma być opracowanie i przetestowanie do marca 2018 r. programów szkoleniowo-doradczych dla przedstawicieli JST odpowiedzialnych za zarządzanie edukacją na poziomie lokalnym. W ramach tak zarysowanego projektu ZMP i współpracujące z nim jednostki samorządu terytorialnego (miasta, gm. wiejskie i powiaty), włączą się w działania o charakterze diagnostycznym, prace nad przygotowaniem i pilotażem programów szkoleniowo-doradczych (ocena i zalecenia) oraz opracowaniem założeń trwałego systemu wsparcia JST w zakresie zarządzania oświatą na poziomie lokalnym (sieci współpracy samorządowych liderów oświaty).

Wartość projektu: ponad 2,8 mln zł, w tym komponent ZMP to ponad 800 tys zł
Okres realizacji: kwiecień 2016 – marzec 2018

Wydarzenia
• opracowanie diagnozy potrzeb JST w zakresie wspomagania szkół pod kątem skuteczności w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów oraz opracowanie rekomendacji dla Ośrodka Rozwoju Edukacji do przyszłego programu szkoleniowego dla JST mającego na celu poprawę zarządzania oświatą
• 9 dwudniowych sesji Grup Wymiany Doświadczeń – 6-8 JST funkcjonujących, jako zalążek przyszłej Sieci Współpracy Lokalnych Liderów Oświaty, w trakcie których zostanie przygotowana Diagnoza oraz zalecenia i będą opiniowane materiały szkoleniowe
• Organizacja warsztatów eksperckich w zespole projektowym
• Organizacja Forum Współpracy JST - Platforma komunikacyjna dla członków GWD w
• Funkcjonowanie Wirtualnego Inkubatora Innowacji Edukacyjnych – wykonanie ekspertyz

Dokumenty i publikacje
• Raport z diagnozy potrzeb JST w zakresie zarządzania oświatą pod kątem wspomagania szkół i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów – jako wkład do zaprojektowania programu szkoleniowo-doradczego przez specjalistów ORE;
• Recenzje kolejnych części programu szkoleniowo-doradczego;
• Ocena pilotażu programu szkoleniowo-doradczego z perspektywy grupy docelowej;
• Opisy dobrych praktyk w obszarze zarządzania edukacją (ok. 20);
• Analizy tematyczne wybranych zagadnień lub innowacji edukacyjnych (ok. 10);
• Przetestowana platforma komunikacyjna „Forum Współpracy JST”, jako zalążek przyszłej Sieci Współpracy Samorządowych Liderów Oświaty.


Więcej informacji i aktualności na stronie projektu - http://www.ore.edu.pl/zarzadzanie-oswiata-w-samorz...

Załączniki

Dobre Praktyki
Aktualności - Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowane na rozwój uczniów i kluczowych kompetencji uczniów
Thumb 1 3 boiska w  bogatynia
|
Edukacja włączająca, szkolnictwo specjalne, wyrównywanie szans edukacyjnych i inne formy wsparcia uczniów - to główne obszary działania Grup Wymiany Doświadczeń w pierwszym półroczu 2017 roku.
Thumb 1 3 bydgoszcz nowa szko a
|
W ramach pracy Grup Wymiany Doświadczeń w pierwszym półroczu 2017 r. przeprowadzony został „Turniej dobrych praktyk” pokazujących wzorcowe rozwiązania zarządcze w obszarze usług edukacyjnych.
Thumb 1 3 zs nr 1 brwin w
|
W 2016 r. 3 razy spotkali się członkowie powiatowej GWD w projekcie "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji uczniów.
Thumb 1 3 ug goluchow tursko 2
|
O modelach zarządzania edukacją w JST rozmawiano podczas kolejnego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń gmin wiejskich w projekcie dotyczącym wsparcia kadry JST w zarządzaniu oświatą.
Thumb 1 3 220810 007
|
Organizacja zarządzania usługami edukacyjnymi oraz kompetencje kadry na poziomie organu prowadzącego to tematy kolejnego spotkania miejskiej Grupy Wymiany Doświadczeń.
Thumb 1 3 miasto bedzin 11
|
Drugie spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń gmin wiejskich w projekcie "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji uczniów".
Thumb 1 3 bydgoszcz 007
|
Kolejne spotkanie miejskiej Grupy Wymiany Doświadczeń w ramach projektu "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji uczniów".
Thumb 1 3 gliwice szko a
|
Spotkała się Grupy Wymiany Doświadczeń gmin wiejskich w ramach projektu "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji uczniów".
Thumb 1 3 img 0445
|
Po raz pierwszy spotkały się Grupy Wymiany Doświadczeń w ramach projektu "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji uczniów".
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.