Wsparcie demokracji na Ukrainie

Projekt kontynuuje dotychczasowe działania ZMP i miast członkowskich wspierające reformy decentralizacyjne na Ukrainie. Adresowany jest do pięciu samorządów (gromad) ukraińskich, które zdecydowały się na udział w pilotażu reform i po ubiegłorocznych wyborach samorządowych, od 1 stycznia 2016 r. rozpoczęły funkcjonowanie, jako nowe połączone jednostki.

Projekt ma na celu przekazanie ukraińskim samorządowcom i przedstawicielom organizacji społeczeństwa obywatelskiego polskich doświadczeń w zakresie planowania strategicznego i świadczenia usług publicznych. W ramach projektu odbywają się warsztaty prowadzone na Ukrainie przez polskich i ukraińskich konsultantów. Przewidziano także wizytę studyjną w Polsce, dla przedstawicieli 5 ukraińskich gmin oraz dwóch konsultantów ukraińskich.

Ze strony ukraińskiej w projekcie biorą udział następujące gminy: Pidvolochysk (g. wiejska - 21,5 tys. mieszkańców), Shumsk (g.miejska 18,7 tys. mieszkańców) i Skalat (g. miejska 15,6 tys. mieszkańców) z obwodu tarnopolskiego oraz Makiv (g. wiejska 7,7 tys. mieszkańców), Medzhybizh (g. wiejska 8,9 tys. mieszkańców) z obwodu chmielnickiego.

Po stronie polskiej w projekcie uczestniczą miasta: Nowy Tomyśl, Kobyłka i Mszczonów, Solec Kujawski, Wieruszów, Kostrzyn n/Odrą.

Pary miast:
• Pidvolochysk – Nowy Tomyśl
• Shumsk – Kobyłka, Mszczonów
• Skalat – Solec Kujawski
• Makiv – Wieruszów
• Medzhybizh – Kostrzyn n/Odrą

Projekt: „Zwiększenie udziału mieszkańców w planowaniu strategicznym i planowaniu świadczenia usług publicznych w nowych połączonych gromadach na Ukrainie”, współfinansowany ze środków Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji. Koszt całkowity: 325 tys. zł. Okres realizacji: 01.02.-30.11.2016

Wydarzenia
1. warsztat badania potrzeb, Tarnopol, Ukraina, 11-12 kwietnia 2016;
2. wizyta studyjna w Polsce, 15-20 maja 2016;
- wspólne spotkanie wprowadzające i podsumowujące, Warszawa 15 i 20 maja 2016;
- pobyt w polskich miastach, 16-19 maja 2016;
3. od czerwca do listopada 2016 – cykl 5 warsztatów, przeprowadzanych na Ukrainie, w każdej z gmin (hromad) uczestniczących w projekcie; celem warsztatów jest wypracowanie dokumentu „Kierunki rozwoju strategicznego” oraz planu poprawy wybranych 2 usług publicznych, dla każdej z ukraińskich gmin uczestniczących w projekcie;
- 16-17 sierpnia 2016, udział Burmistrza Kostrzyna n/Odrą, Andrzeja Kunta w warsztacie nr 3, ukraińskiej gminie Medzhybizh;
- 18-19 sierpnia 2016 – udział Burmistrza Wieruszowa, Rafała Przybyła w warsztacie nr 3, w ukraińskiej gminie Makiv. Udziałowi w warsztacie towarzyszyć będzie wizyta delegacji z Wieruszowa. Wieruszów i Makiv planują podpisanie deklaracji o współpracy partnerskiej miast;
- 24-25 sierpnia 2016 – udział przedstawicieli Kobyłki i Mszczonowa w warsztacie nr 3, w ukraińskiej gminie Shumsk;
- 29-30 września 2016 – udział Burmistrza Solca Kujawskiego, Teresy Substyk, w warsztacie nr 4, w ukraińskiej gminie Skalat;

Dokumenty i publikacje
„Kierunki rozwoju strategicznego” oraz planu poprawy wybranych 2 usług publicznych, dla każdej z ukraińskich gmin uczestniczących w projekcie.

Aktualności - Wsparcie demokracji na Ukrainie
Thumb 1 3 mapy razem
|
W dniach 18 do 29 października w obwodzie chmielnickim i tarnopolskim na Ukrainie odbył się ostatni (piąty) cykl warsztatów, prowadzonych w ramach projektu ZMP.
Thumb 1 3 4 dcs 0814
|
Trwa realizacja projektu „Zwiększenie udziału mieszkańców w planowaniu strategicznym i planowaniu świadczenia usług publicznych, w nowych połączonych hromadach na Ukrainie”.
Thumb 1 3 68f44bfd9bc0dfb2dc8b0d6a220e5853e23affe4
|
Opracowanie kierunków rozwoju strategicznego i poprawa jakości wybranych usług publicznych - to cele warsztatów, które były kolejnym etapem projektu realizowanego przez ZMP w ukraińskich hromadach.
Thumb 1 3 19501752139804bf911b0a7cbef94d924d7d0480
|
Warsztat w Tarnopolu rozpoczął realizację projektu „Zwiększenie udziału mieszkańców w planowaniu strategicznym i planowaniu świadczenia usług publicznych w nowych połączonych gromadach na Ukrainie”.
Thumb 1 3 781e0cc485142d02b688616d89a30f0d9ea02846
|
ZMP rozpoczyna realizację nowego projektu, współfinansowanego z Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji. Poszukuje polskich miast, które przyjmą po 2 przedstawicieli ukraińskiego samorządu.
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.