Przestrzeń dla partycypacji

Partnerzy: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" – lider, Związek Miast Polskich, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Napraw Sobie Miasto, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie 26 jednostek samorządu (wybranych w otwartym konkursie) w przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektów dokumentów planistycznych przy aktywnym udziale mieszkańców, od wczesnego etapu planowania do opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia uzgodnionych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub jego zmian. Projekt obejmie bezpośrednie doradztwo i pomoc w procesie konsultacji i przyczyni się do wypracowania sprawdzonych rozwiązań z zakresu włączania mieszkańców w partycypacyjne planowanie przestrzenne.

Wartość projektu: prawie 2 mln zł, w tym komponent ZMP wynosi ponad 180 tys zł
Okres realizacji: maj 2016 – grudzień 2018

Działania

  • opracowanie indywidualnych planów konsultacji (IPK) dla gmin oraz podpisanie umów grantowych
  • udzielenie wsparcia gminom w realizacji IPK I etapu procesu partycypacyjnego, w tym przekazanie grantów oraz szkolenia dla grantobiorców
  • udzielanie wsparcie gminom w realizacji IPK II etap procesu partycypacyjnego oraz szkolenia dla realizatorów
  • realizacji IPK w gminach
  • prowadzenie bieżącej ewaluacji działań partycypacyjnych w projekcie i udostępnianie jej wyników

Strona projektu "Przestrzeń dla partycypacji"Polecane publikacje na temat partycypacji

Polecane strony na temat partycypacji

Aktualności - Przestrzeń dla partycypacji
Thumb 1 3 przestrze  dla partcycypacji spotkanie sieciuj ce 11.2017
|
Za nami spotkanie sieciujące dla samorzadów uczestniczących w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji". Wzięły w nim udział osoby realizujące rozszerzone konsultacje dokumentów planistycznych.
Thumb 1 3 logo partycypacja
|
Są jeszcze dwa wolne miejsca w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji". Mogą z nich skorzystać miasta, gminy miejsko-wiejskie oraz wiejskie z terenu całej Polski.
Thumb 1 3 logo partycypacja
|
W dniu 24 marca 2017 r. w Warszawie odbyło się drugie spotkanie Komisji Rekrutacyjnej w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji”. To kolejny etap w naszym wspólnym projekcie.
Thumb 1 3 logo partycypacja
|
W dniu 20 lutego br. w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji przyznającej granty w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji”. Obecnie trwa również II nabór do projektu.
Thumb 1 3 partycypacja
|
1 lutego rozpocznie się nabór do projektu „Przestrzeń dla partycypacji“. Zorganizowane zostaną dwa spotkania informacyjno-szkoleniowe. Projekt wesprze 26 JST w opracowaniu dokumentów planistycznych.
Thumb 1 3 logo partycypacja
|
W pierwszym naborze do projektu "Przestrzeń dla partycypacji" zostało wybranych 13 gmin, z którymi rozpoczęły współpracę Zespoły Wspierające. ZMP jest odpowiedzialny za wsparcie urbanistów i planistów
Thumb 1 3 206ffc8ecc5af484c6e99de15954d6841f8f5fbd
|
Związek Miast Polskich rozpoczyna nabór do projektu „Przestrzeń dla partycypacji”. Polega on na wsparciu gmin w prowadzeniu konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego.
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.