Podnoszenie kompetencji polskich jednostek samorządu w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wykorzystania OZE z użyciem technologii informatycznych, w oparciu o doświadczenia norweskie

Partnerzy: Związek Miast Polskich - lider, Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenie Gmin, Polska Sieć „Energie Cites”.

Cel projektu: Projekt jest kontynuacją projektu parasolowego w ramach PL-04 realizowanego (2016-2017) przez Związek Miast Polskich, Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) oraz Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” (PNEC) i ma na celu pogłębienie współpracy podmiotów w nim uczestniczących po stronie polskiej i norweskiej oraz przygotowanie ich do wspólnego aplikowania o środki w ramach kolejnej perspektywy NMF i MF EOG 2015-2020, a także rozszerzenie liczby polskich gmin, które nabędą wiedzę o rozwiązaniach norweskich w zakresie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystania OZE.

http://www.razemdlaklimatu.eu/pl/

Wartość projektu: ponad 160 tysięcy zł

Okres realizacji: 26.07.2017-31.10.2017

Działania i wydarzenia:

  • Wizyta studyjna przedstawicieli samorządów polskich w Norwegii – w gminach Frogn i Nes, spółkach komunalnych (Esval Miljopark i BrukaNes) oraz w klastrze energetycznym OREEC w Lillestroem i w jego oddziale edukacyjnym w Lindum, oraz w Stowarzyszeniu NOVAP w Oslo
  • Konferencja w Płońsku nt. stanu rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz doświadczeń norweskich dla samorządów Mazowsza, z udziałem strony norweskiej
  • Działania informacyjno-promocyjne, w tym 1 webinarium, które pozwolą upowszechnić doświadczenia opisywane na obu konferencjach wśród JST w kraju i upowszechnianie informacji na www.razemdlaklimatu.eu oraz na Polsko-Norweskiej Platformie Współpracy jako produktu projektu parasolowego tych samych partnerów


Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.