Komitet Regionów UE

Komitet Regionów UE został utworzony w 1994 roku na mocy traktatu z Maastricht, a jego kompetencje znacznie wzrosły po wejściu w życie traktatu lizbońskiego. Jest organem doradczym Komisji Europejskiej, Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego.

W skład KR wchodzi obecnie 350 członków i tyluż zastępców z 28 krajów Unii Europejskiej. Członkowie muszą być wyłonieni w wyborach demokratycznych lub sprawować mandat polityczny w swym kraju pochodzenia.

Przedstawiciele Związku Miast Polskich:
Paweł Grzybowski - Burmistrz Rypina
Zbigniew Podraza – Prezydent Dąbrowy Górniczej
Stanisław Szwabski – Radny Rady Miasta Gdyni

Zastępcy:
Arkadiusz Godlewski – Radny Miasta Katowice
Andrzej Kunt – Burmistrz Kostrzyna nad Odrą
Marcin Ociepa - Przewodniczący Rady Miasta Opole

W KR reprezentowanych jest pięć grup politycznych: Europejska Partia Ludowa (EPP), Partia Europejskich Socjalistów (PSE), Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE), Unia na rzecz Europy Narodów – Przymierze Europejskie (UEN-EA) oraz Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKiR).

Członkowie KR spotykają się pięć razy w roku na sesjach plenarnych, a także pracują w sześciu stałych komisjach oraz – w szczególnych przypadkach – w komisjach powoływanych ad hoc.

Komisje stałe:
CIVEX – Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych
COTER – Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE
ECON – Komisja Polityki Gospodarczej
SEDEC – Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury
ENVE – Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii
NAT – Komisja Zasobów Naturalnych

Jak działa KR?
Z chwilą złożenia swego wniosku legislacyjnego, Komisja Europejska musi obowiązkowo przeprowadzić konsultacje z KR, jeżeli jej wniosek dotyczy jednej z wielu dziedzin polityki bezpośrednio odnoszącej się do władz lokalnych i regionalnych. W traktacie lizbońskim wprowadzono też obowiązek zasięgnięcia opinii KR przez Parlament Europejski, co daje Komitetowi możliwość wypowiedzenia się na temat wszelkich zmian proponowanych przez eurodeputowanych do wniosków ustawodawczych. KR również ma prawo zadawać pytania Komisji, Parlamentowi i Radzie, jeżeli instytucje te nie uwzględnią w swoich pracach jego opinii. W wyjątkowych przypadkach KR również ma prawo wystąpić z pozwem do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli uważa, że Komisja Europejska, Parlament lub Rada nie skonsultowały się z nim w sposób zgodny z postanowieniami traktatu. KR przyjmuje także z własnej inicjatywy rezolucje dotyczące aktualnych kwestii politycznych.

Dzięki KR-owi władze lokalne i regionalne UE mogą zabrać głos na temat opracowywanego prawa unijnego, które może oddziaływać na miasta i regiony. Od chwili powstania 20 lat temu KR niestrudzenie dąży do zbliżenia obywateli do Unii Europejskiej.

Strona internetowa: www.coe.europa.eu

Koordynacją prac polskiej delegacji zajmuje się Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli: www.wielkopolska.eu

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.