Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST)

to forum wypracowania wspólnego stanowiska rządu i samorządu terytorialnego wobec problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i polityką państwa względem samorządu.

Komisja składa się z 24 przedstawicieli rządu i samorządu, po 12 przedstawicieli obu stron. Stronę samorządową stanowią wyznaczeni przedstawiciele 6 ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego (Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, Związku Województw RP oraz Unii Miasteczek Polskich) – po dwóch z każdej korporacji. Strona rządowa Komisji Wspólnej składa się z ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz 11 przedstawicieli powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów. KWRiST działa od 1995 r.

KWRiST wyraża opinię dotyczącą projektu aktu prawnego na zasadzie jej uzgodnienia przez obie strony Komisji. Rada Ministrów oraz inne podmioty właściwe do przygotowania projektów aktów normatywnych dotyczących problematyki samorządu terytorialnego zobowiązane są przedstawić Komisji Wspólnej do zaopiniowania projekty tych dokumentów wraz z prognozą ich skutków. Termin wyrażenia opinii o projekcie wynosi 30 dni od dnia doręczenia projektu. Opinia KWRiST dotycząca projektów dokumentów rządowych jest dołączana do projektu. Opinia może być pozytywna, pozytywna z uwagami lub negatywna. W przypadku braku uzgodnienia, każda ze stron przyjmuje własne stanowisko w sprawie będącej przedmiotem obrad.

Komisja Wspólna spotyka się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak, niż co 2 miesiące. W ostatnich latach utarła się praktyka, że posiedzenia odbywają się w ostatnią środę miesiąca. Pracami Komisji Wspólnej kierują dwaj współprzewodniczący. Z ramienia strony rządowej jest to minister właściwy do spraw administracji publicznej. Przedstawicielem samorządu terytorialnego jest osoba wybrana przez członków strony samorządowej spośród jej grona. W tej chwili współprzewodniczącego KWRiST ze strony samorządowej desygnuje po kolei każda organizacja samorządowa na okres 8 miesięcy (dzięki temu w ciągu 4-letniej kadencji samorządowej każda organizacja współprzewodniczy KWRiST).

Skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego:
Strona samorządowa:
 • Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina, Unia Metropolii Polskich, Współprzewodniczący KWRiST,
 • Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice, Unia Metropolii Polskich,
 • Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice, Prezes Zarządu Związku Miast Polskich,
 • Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopot, Członek Zarządu Związku Miast Polskich,
 • Wojciech Długoborski, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Chojna, Prezes Unii Miasteczek Polskich,
 • Stanisław Bodys, Burmistrz Rejowca Fabrycznego, Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich,
 • Zbigniew Deptuła, Starosta Makowski, Związek Powiatów Polskich,
 • Edmund Kaczmarek, Starosta Jędrzejowski, Związek Powiatów Polskich,
 • Marek Olszewski, Wójt Gminy Lubicz, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP,
 • Krzysztof Iwaniuk, Wójt Terespola, Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP,
 • Adam Struzik, Marszałek Woj. Mazowieckiego, Wiceprezes Zarządu Związku Województw RP,
 • Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Związek Województw RP.
 • Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, sekretarz KWRiST ze strony samorządowej.
Strona rządowa:
 • Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Współprzewodniczący KWRiST
 • Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji
 • Sebastian Chwałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Hanna Majszczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 • Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
 • Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
 • Patryk Jaki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Teresa Wargocka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
 • Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Piotr Warczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
 • Szymon Wróbel, Radca Ministra w Departamencie Administracji Publicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, sekretarz KWRiST ze strony rządowej
W skład KWRiST wchodzą zespoły robocze:
 • Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych
 • Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu
 • Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
 • Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska
 • Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli
 • Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa
 • Zespół ds. Ustrojowych
 • Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego
 • Zespół ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich
 • Zespół ds. Międzynarodowych
 • Zespół ds. Statystyki Publicznej
 • Roboczy Zespół ds. Strategicznych Rozwiązań dotyczących dochodów JST
 • Grupa robocza ds. klęsk żywiołowych


Relacje z posiedzeń KWRiST w 2016 r. znajdują się poniżej:

Aktualności - Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST)
Thumb 1 3 myslowice zielona pracownia 1
|
Na Zespole ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST 17 kwietnia br. ustalono kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018. Pierwsze wnioski będzie można składać 31maja.
Thumb 1 3 fot marcin mazurkiewicz 1 k ty wroc awskie
|
Na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska oraz Zespołu ds. Ustrojowych KWRiST 18 kwietnia br. MIiR zadeklarowało uwzględnienie uwag samorządowców.
Thumb 1 3 foto kwrist
|
O dalszym procedowaniu projektu ustawy o jawności życia publicznego, o OZE, a także o kwestii parkowania w miejscowościach turystycznych rozmawiali członkowie Komisji Wspólnej na lutowym posiedzeniu.
Thumb 1 3 18 01 31 007
|
Od nowego roku zmienili się obaj współprzewodniczący Komisji Wspólnej – po stronie rządowej został nim Joachim Brudziński, szef MSWiA, a po samorządowej - Wojciech Długoborski z UMP.
Thumb 1 3 17 12 13 042z
|
O poprawianiu projektu tzw. ustawy reprywatyzacyjnej w części dotyczącej finansowania przez JST, a także informacji o realizacji programu „Mieszkanie Plus” rozmawiali uczestnicy grudniowej KWRiST.
Thumb 1 3 17 10 25 003
|
Podczas październikowego spotkania KWRiST samorządowcy ostro skrytykowali skierowanie do parlamentu projektu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – bez opinii KWRiS
Thumb 1 3 17 09 27 012
|
Podczas wrześniowego spotkania Komisji Wspólnej duże zaniepokojenie samorządowców wzbudził projekt ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP.
Thumb 1 3 dsc 3760
|
Kwestie związane ze zmianą granic miejscowości oraz akcją informacyjną dotyczącą nowych zasad segregacji odpadów były głównymi tematami KWRiST 19 lipca br.
Thumb 1 3 17 06 28 1006
|
Pojawiła się szansa na liberalizację przepisów dotyczących stref płatnego parkowania w miastach i gminach turystycznych czy uzdrowiskowych.
Thumb 1 3 kwrist 17 04 26
|
Dyskusja na temat protestu przeciwko centralizacji państwa, który odbędzie się 6 maja w Warszawie zdominowała pierwszą część kwietniowej Komisji Wspólnej.
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.