Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (...)

opiniowanie od 16.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia