Projekt rozporządzenia MEN w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników.

opiniowanie od 16.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

Załączniki

uzasadnienie OSR