Rządowy projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

opiniowanie od 13.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia