Projekt rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

opiniowanie od 13.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

Załączniki

uzasadnienie OSR zalacznik