Dokumenty

2017-01-20 - stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie jakości stanowienia prawa w Polsce i jej wpływu na funkcjonowanie JST

23.01.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Niska jakość prawa dotyczy wielu aktów prawnych, które wyznaczają ramy funkcjonowania JST. Najważniejsze negatywne aspekty procesu tworzenia prawa to m.in.: brak rzetelnej oceny skutków regulacji, brak projektów podstawowych aktów wykonawczych i opóźniania w ich wydawaniu, zbyt dużo zbędnych delegacji do aktów wykonawczych w ustawach dotyczących zadań własnych JST. W stanowisku podkreśla się zbyt mały wpływ Rządowego Centrum Legislacji na proces stanowienia prawa i postuluje wzmocnienie RCL.

2017-01-20 - stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

23.01.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Projekt zawiera zarówno regulacje, które wpłyną korzystnie na racjonalne gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, jak i zapisy, które w efekcie pozbawią gminy możliwości samodzielnego decydowania o nim. Przepisy prawa dotyczące gospodarowania tym zasobem winny ograniczać się tylko i wyłącznie do wyznaczania generalnych kierunków i ram działania gmin, a JST powinny posiadać swobodę w samodzielnym kształtowaniu lokalnej polityki mieszkaniowej.

2017-01-20 - stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

21.01.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
W stanowisku wskazano na brak konkretów i szczegółów w projekcie ustawy Ministerstwa Zdrowia. Celem projektowanej regulacji ma być m.in. zapewnienie kompleksowości i wysokiej jakości POZ. Jednak w opinii samorządowców proponowane przepisy nie pozwolą na osiągnięcie tych celów. Oprócz ogólnych sformułowań w projekcie brakuje skutecznych narzędzi prawnych, finansowych, zarządczych czy też informatycznych, umożliwiających realizację założonych celów.

2017-01-20 - stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

21.01.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd ZMP opiniuje pozytywnie propozycje dotyczące ujednolicenia tabel dotychczasowego rozporządzenia. Jednak proponowana wysokość minimalnych wynagrodzeń od 1 marca 2017 r. skutkować może wysokim wzrostem kosztów wynagradzania i jest zbyt dużą ingerencją projektodawcy w samodzielność gmin, dlatego zaapelowano o przesunięcie terminu wejścia w życie tych zmian najwcześniej od 1 stycznia 2018 roku oraz pilne rozpoczęcie prac nad nowymi zasadami wynagradzania pracowników samorządowych.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym w Serocku 21-22 marca 2017 r.

20.01.2017 | inne

"Polityka społeczna gminy jako czynnik rozwoju lokalnego." Poznań - Kozienice 2016

30.12.2016 | publikacje
Publikacja opiera się na głównej tezie, że w dotychczasowej praktyce samorządów gminnych polityka społeczna nie jest wystarczająco doceniana jako czynnik rozwoju lokalnego, co powoduje, że gminy nie wykorzystują wszystkich dostępnych możliwości działań na rzecz rozwoju w tym zakresie. Przedmiotem badań są trzy gminy dobrane w sposób celowy, tj. Grójec, Kozienice i Szydłowiec.

Podsumowanie działań ZMP w 2016 roku - ogólne

22.12.2016 | sprawozdania z działalności ZMP

Podsumowanie działań ZMP w 2016 roku - projekty

22.12.2016 | sprawozdania z działalności ZMP

2016-10-28 - stanowisko ZMP - Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych

29.11.2016 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich negatywnie opiniuje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych. Projekt ustawy zakłada usunięcie przepisów dotyczących możliwości zatrudniania w urzędach samorządowych doradców i asystentów.

2016-11-25 - stanowisko ZMP - Kodeks urbanistyczno-budowlany

28.11.2016 | stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko zostało opracowane na podstawie wstępnych uwag Zarządu Związku z dnia 28 października, uwag miast członkowskich oraz wniosków zgłoszonych podczas posiedzenia powołanego przez Zarząd zespołu roboczego. Zarząd ZMP akceptuje te spośród kierunków zmian, które są zgodne z postulatami środowisk samorządowych, formułowanymi od wielu lat. Nie zgadza się jednak na niektóre rozwiązania i zgłasza szereg uwag systemowych oraz szczegółowych.
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.