Dokumenty

Budżet ZMP na 2017 rok

23.03.2017 | stanowiska i uchwały ZMP

Apel przedstawicieli środowisk samorządowych dotyczący obrony samorządności terytorialnej w Polsce

16.03.2017 | inne stanowiska i opinie

Karta Samorządności

16.03.2017 | inne stanowiska i opinie

Karta wstępu na Forum Samorządowe 16 marca 2017 r.

09.03.2017 | inne

Karta zgłoszenia na Forum Samorządowe 16 marca 2017 r.

09.03.2017 | inne

Sprawozdanie Zarządu z Działaności Związku Miast Polskich w 2016 roku

09.03.2017 | sprawozdania z działalności ZMP

2017-03-03 - stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie pilnej nowelizacji przepisów regulujących wycinkę drzew i krzewów

06.03.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
ZMP apeluje do rządu i parlamentarzystów o podjęcie w trybie pilnym działań zmierzających do zmiany przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, w części dotyczącej wycinki drzew. Ich zdaniem, nowelizacja tych ustaw wprowadzona w grudnia 2016 roku, w błyskawicznym tempie i bez konsultacji społecznych, skutkuje nadmierną i niekontrolowaną wycinką drzew.

Opinia prawna z 14.02.2014 r. w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej ewentualnej likwidacji tzw. gmin obwarzankowych

06.03.2017 | opinie prawne
Przedmiotem Opinii jest analiza zgodności ewentualnej likwidacji tzw. "gmin obwarzankowych", poprzez ich połączenie z sąsiednimi gminami miejskimi, z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz ustaw.

Program Zgromadzenia Ogólnego w Serocku 21-22 marca 2017 r.

20.02.2017 | inne

2017-02-17 - stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta

20.02.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd ZMP pozytywnie ocenił projekt założeń przygotowany przez MZ. To pierwsza w historii polskiego systemu ochrony zdrowia próba takiego kompleksowego rozwiązania nakierowanego na podnoszenie jakości oraz poprawę bezpieczeństwa pacjenta. Sformułowanie ostatecznej opinii będzie możliwe jednak po otrzymaniu projektu ustawy. Poważnym mankamentem jest nieuwzględnienie w OSR kosztów, jakie będą musiały ponieść podmioty lecznicze na wdrożenie narzędzi podnoszenia jakości świadczonych usług.
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.