Dokumenty

2007-06-11 - stanowisko Strony Sam. KWRiST - finanse publiczne

11.06.2007 | inne stanowiska i opinie

2006-12-18 - stanowisko Strony Sam. KWRiST ws. oświatowej subwencji ogólnej na 2007

18.12.2006 | inne stanowiska i opinie

2006-06-28 - stanowisko ZMP, UMP, ZGW, UMP, ZPP, ZWRP ws. podwyższenia wynagrodzeń osób zatrudnionych w podmiotach udzielających świadczeń opieki zdrowotnej

28.06.2006 | stanowiska i uchwały ZMP

2006-06-09 - stanowisko ZMP - ordynacja wyborcza organów JST

09.06.2006 | stanowiska i uchwały ZMP

2006-03-21 - stanowisko ZMP, UMP, ZGW, UMP, ZPP, ZWRP ws. dodatkowego wynagrodzenia rocznego

21.03.2006 | stanowiska i uchwały ZMP

2003-04-11 - stanowisko ZMP ws. poprawki uwłaszczeniowej w ustawie o ustroju rolnym

11.04.2003 | stanowiska i uchwały ZMP

Regulamin Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej

17.03.1997 | inne

2016.10.18 Konferencja kończąca projekt predefiniowany "Budowanie kompetencji do współpracy miedzysamorządowej i miedzysektorowej jako narzędzia rozwoju lokalnego i regionalnego"" Poznań

materiały konferencyjne i pokonferencyjne
Prezentacja, Partnerstwo Gmin Nadoodrzańskich, Czerwieńsk

Komunikat ZMP w sprawie Zgromadzenia Ogólnego ZMP w Serocku

inne
Zarząd Związku, obradujący w Łodzi w dniu 17 lutego br., biorąc pod uwagę rozwój sytuacji samorządu terytorialnego w ostatnim okresie, postanowił zmienić ustalony wcześniej porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich o dyskusję o sytuacji samorządu terytorialnego i podjęcie stanowiska w tej sprawie.

2017-02-17 - stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie statusu drogi krajowej nr 12

stanowiska i uchwały ZMP
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej