Dokumenty z kategorii 'propozycje legislacyjne'

Weto Prezydenta wobec RIO - druk sejmowy nr 1749

21.07.2017 | propozycje legislacyjne
Prezydent RP powiadamia Marszałka, iż działając na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o odmowie podpisania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. - o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw, a także przesyła umotywowany wniosek o ponowne rozpatrzenie tej ustawy przez Sejm.

Pismo Strony Samorządowej KWRiST do Prezydenta RP w sprawie nowelizacji ustawy o RIO.

30.06.2017 | propozycje legislacyjne

2017-04-24 - projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

24.04.2017 | propozycje legislacyjne
Projekt dotyczy zgłaszanej wielokrotnie przez środowiska samorządowe potrzeby poprawienia relacji określonej w art. 243, tak aby otrzymane wyniki w sposób miarodajny określały możliwości JST do zaciągania zobowiązań dłużnych.

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz niektórych innych ustaw

24.04.2017 | propozycje legislacyjne
Niniejszy projekt założeń został opracowany przez Capital Strategy Sp. z o.o. Sp. k. i Międzynarodowy Instytut Podatków od Nieruchomości (International Property Tax Institute- IPTI) na zlecenie Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich. Celem proponowanych zmian regulacyjnych jest dostarczenie władzom gmin dodatkowego, skutecznego instrumentu w postaci zróżnicowanych przestrzennych stawek podatku od nieruchomości gruntowych.

Raport dla ZMP - propozycja zmiany zasad kształtowania stawek podatku od nieruchomości gruntowych w Polsce

24.04.2017 | propozycje legislacyjne

2016-11-16 - uwagi ZMP do projektu z 22.09.2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

16.11.2016 | propozycje legislacyjne
Samorządowcy z miast podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Lublinie, 28.10 br., zgłosili liczne uwagi do projektu Ministerstwa Finansów o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

2016-10-28 - wstępne uwagi do projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego

10.11.2016 | propozycje legislacyjne
Zarząd Związku Miast Polskich akceptuje te spośród kierunków zmian zaproponowanych przez resort w projekcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, które są zgodne z postulatami środowisk samorządowych, w tym ZMP, formułowanymi od wielu lat. Zgłasza jednak szereg uwag krytycznych.

2016-01-17 - projekt ZMP - zmiany do ustawy trzeźwościowej

17.01.2016 | propozycje legislacyjne

2015-09-04 - propozycje zmian ZMP do projektu ustawy o związkach metropolitalnych

04.09.2015 | propozycje legislacyjne

2015-08-26 - pismo do Prezydenta - fotoradary

26.08.2015 | propozycje legislacyjne
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!