Ue naglowek
Projekt "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
Dofinansowanie projektu z UE: 2 363 196,27 zł

Kategorie Opracowania tematyczne

Display myslowice zielona pracownia 1

05.01.2018 Opracowania tematyczne

System wspomagania szkół - motywowanie i doskonalenie nauczycieli - Aleksander Ławiński
Display zdj cie2

03.01.2018 Opracowania tematyczne

Planowanie budżetowe - Antoni Jeżowski
Display zs nr 1 brwin w

03.01.2018 Opracowania tematyczne

Rola dyrektora szkoły - Szymon Więsław
Display gliwice szko a

03.01.2018 Opracowania tematyczne

Monitorowanie jakości usług edukacyjnych - Szymon Więsław
Display lekcja pokazowa w  uszczanowie

03.01.2018 Opracowania tematyczne

Posiadanie planu realizacji założonej wizji rozwoju lokalnej oświaty - Szymon Więsław
Display drawsko szkola podstawowa

22.12.2017 Opracowania tematyczne

Udział rodziców w planowaniu, realizacji i ocenie usług edukacyjnych - Zbigniew Czepelak
Display boiska w  bogatynia

22.12.2017 Opracowania tematyczne

Udział mieszkańców i partnerów instytucjonalnych w procesie planowania, realizacji i oceny usług oświatowych - Zbigniew Czepelak
Display zdj cie szko a

22.12.2017 Opracowania tematyczne

Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych - Joanna Łukasiewicz-Wieleba
Display szko a podstawowa nr 5

22.12.2017 Opracowania tematyczne

Promyk Słońca - Anna Grabowska, Małgorzata Gębicka-Zdanewicz, dr Dominika Woźniewska-Żol, Anna Jeżowska-Siwek, Joanna Kuczyńska
Display myslowice zielona pracownia 3

22.12.2017 Opracowania tematyczne

Motywowanie, budowanie zaangażowania i doskonalenie kadry kierowniczej - Danuta Woronowicz
Display nce zesp   szk

22.12.2017 Opracowania tematyczne

Organizacja zarządzania usługami edukacyjnymi i zapewnienie kompetentnej kadry na poziomie organu prowadzącego - Danuta Woronowicz