Ue naglowek2
Projekt "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
I etap 2016-2018 Dofinansowanie projektu z UE: 2 363 196,27 zł
II etap 2018-2020 Dofinansowanie projektu z UE: 2 671 677,03 zł

Informacje Najnowsze Informacje

Thumb 1 3  an 5651 Transparent

28.09.2018 Oświata, Komisje tematyczne ZMP, Komisja Edukacji Związku Miast Polskich

Podczas ostatniego w tej kadencji posiedzenia Komisji Edukacji ZMP rozmawiano m.in. o platformie wymiany doświadczeń „Samorządowi Liderzy Edukacji”.
Blank rss

24.08.2018

- Nowa formuła oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół artystycznych nie wpłynie na poprawę jakości oraz efektywności pracy szkół i placówek, a także nie wpłynie pozytywnie na motywację...
Blank rss

24.08.2018

Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w przedszkolach, szkołach i placówkach...
Blank rss

23.08.2018

Ewenement w skali kraju - tak o swoich wydatkach na oświatę pisze gdański magistrat. Jak zauważa, środki z MEN nie wystarczają na pokrycie wszystkich kosztów, dlatego samorząd uruchomił swoje...
Blank rss

22.08.2018

W środę, 22 sierpnia krakowski magistrat odwiedziła niezwykła maturzystka – Weronika Tupaj. To absolwentka VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, która na tegorocznym egzaminie maturalnym...
Blank rss

22.08.2018

Zakończyła się jedna z najważniejszych inwestycji oświatowych ostatnich lat. We wrześniu w nowym zespole szkolno-przedszkolnym na Umultowie pojawią się dzieci i nauczyciele. Trwają ostatnie...
Thumb 1 3 portrayal 89193 1920 Transparent

21.09.2018 Oświata, KWRiST

Związek Miast Polskich negatywnie zaopiniował podczas posiedzenia Zespołu ds. Edukacji KWRiST proponowany podział środków z 0,4% rezerwy subwencji ogólnej dla JST.
Blank rss

21.08.2018

Za kilka dni rozpocznie się kolejny rok szkolny. Niestety hałas jest codziennością dla wielu uczniów i negatywnie wpływa na zdolność uczenia się. Każdego dnia uczniowie są narażeni na hałas...
Blank rss

20.10.2018 Strony, Aktualności

Thumb 1 3 ug goluchow tursko 2 Transparent

20.09.2018 Oświata, KWRiST, Zamówienia publiczne

ZMP twierdzi, że nie uda się zrekompensować skutków podwyżek dla nauczycieli, jeśli MEN nie dostarczy danych, o które strona samorządowa KWRiST prosi od paru miesięcy.
Thumb 1 3 sienkiewicza1 Transparent

20.09.2018 Oświata, Z naszych miast

Kielce to pierwszy samorząd w Polsce, który wprowadzi do szkół nowoczesne rozwiązanie w edukacji przedsiębiorczości - branżowe symulacje prowadzenia działalności gospodarczej w formie gry online.
Blank rss

19.02.2018 Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych - Aktualności

Blank rss

19.02.2018 Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego - Aktualności

Blank rss

18.10.2018 Dla nauczycieli, Aktualności, Dla uczniów, Dla rodziców

Blank rss

18.10.2018 Aktualności

Blank rss

17.10.2018 Edukacja, Kultura i Sport

Thumb 1 3 ole nica dla ucznia Transparent

17.10.2018 Oświata, Z naszych miast

Dzięki podpisaniu z gdyńską firmą Nuadu Sp. z o.o. umowy na kontent dydaktyczny do platformy edukacyjnej, oleśnickie szkoły weszły w ostatni etap realizacji projektu e-Oświata II.
Blank rss

15.02.2018 Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych - Aktualności

Teacher33 Transparent

14.10.2018 Aktualności

Blank rss

14.10.2018 Edukacja, Kultura i Sport

Blank rss

13.10.2018 Edukacja, Kultura i Sport

Thumb 1 3 szko a pixabay Transparent

03.10.2018 Partycypacja społeczna, Oświata, Z naszych miast

„Lekki plecak – odciążamy kręgosłupy naszych dzieci” to zwycięski projekt twardy tegorocznej, szóstej już edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa. Na kupno szafek dla uczniów oddano 32 procent głosów
Blank rss

01.01.1970 Aktualności

15 października 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Blank rss

01.01.1970 Aktualności

16 października 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. ...
Blank rss

01.01.1970 Aktualności

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi Inicjatywa Powszechnej Edukacji Obywatelskiej przygotowała specjalną publikację. Jest to Słowniczek wyborczy – wybory 2018. ...
Blank rss

01.01.1970 Aktualności

FRDL zaprasza do udziału w projekcie pn. „Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym - szkolenia dla gminnych służb planistycznych” ...
Blank rss

01.01.1970 Aktualności

12 października br. w Starostwie Powiatowym w Bochni odbyło się spotkanie poświęcone tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego.
Blank rss

01.01.1970 Aktualności

Od 22 do 24 maja 2018 r. w niemieckich miastach Nadrenii Północnej Westfalii: Moers, Dortmund, Leverkusen, Dusseldorf i Koln, odbyła się wizyta studyjna w ramach wdrażanego projektu. ...