Ue naglowek
Projekt "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
Dofinansowanie projektu z UE: 2 363 196,27 zł

Informacje Najnowsze Informacje

Thumb 1 3 cz stochowa politechnika Transparent

25.04.2018 Oświata, Z naszych miast

Politechnika Częstochowska rusza z kierunkiem w branży szkła. Miasto jest patronem projektu i dotuje wyposażenie laboratorium. Wsparcie miasta to element realizacji projektu Akademicka Częstochowa.
Blank rss

23.05.2018

Od 21 maja obowiązuje już rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Zawiera ono m.in. wzory e-legitymacji, świadectw szkolnych...
Thumb 1 3 img 20180419 100251 Transparent

23.04.2018 Komisja Edukacji Związku Miast Polskich, Oświata, Komisje tematyczne ZMP

W dniach 19 i 20 kwietnia 2018 roku we Włocławku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Thumb 1 3 poznan szkol nictwo zawodowe uam Transparent

23.04.2018 Zarządzanie, smart city, administracja, Oświata, Z naszych miast

Wyzwania dla kształcenie i szkolenia zawodowego, integracja pokoleń czy współpraca międzysektorowa - to tylko niektóre tematy, poruszone podczas Poznańskiego Forum Nowej Edukacji.
Blank rss

22.05.2018 Porozumienia i Listy Intencyjne

Blank rss

22.05.2018

Problem pracy za darmo, w ramach realizowania zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dotyczy nauczycieli w blisko połowie szkół i placówek oświatowych - podkreśla Związek Nauczycielstwa...
Why how what01 Transparent

22.05.2018 Aktualności

Thumb 1 3 myslowice zielona pracownia 1 Transparent

20.04.2018 Oświata, Legislacja

Na Zespole ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST 17 kwietnia br. ustalono kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018. Pierwsze wnioski będzie można składać 31maja.
18iw15 Transparent

19.05.2018 Aktualności

Blank rss

19.05.2018 Edukacja, Kultura i Sport

Blank rss

19.02.2018 Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego - Aktualności

Blank rss

19.02.2018 Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych - Aktualności

Blank rss

18.05.2018 Edukacja, Kultura i Sport

Blank rss

18.05.2018

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że każdy uczeń z niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli takie są jego potrzeby, ma prawo do indywidualnych...
Blank rss

17.05.2018

Religia została wprowadzona do szkół tuż po transformacji, w 1990 roku. Według danych z 30 września 2015 w szkołach w Polsce zatrudnionych jest 30 582 nauczycieli i nauczycielek religii. W 2015...
Blank rss

17.05.2018 Edukacja, Kultura i Sport

Thumb 1 3 podwy ki nauczyciele Transparent

17.04.2018 Oświata

W opinii ZMP podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli są źle policzone. Trwają rozmowy ekspertów. Kontrowersje dotyczą 600 mln. zł.
Blank rss

16.05.2018

Edukacja musi znajdować się w centrum działań związanych z gospodarką czy rozwojem. Takie podejście spowoduje, że my będziemy w Przemyśle 4.0, a nie będziemy ten przemysł gonić – mówi Anna...
Blank rss

15.05.2018

Podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, promowanie wysokiej jakości pracy, a także zapewnienie odpowiednich warunków do jej realizowania to priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej - podaje...
Blank rss

15.02.2018 Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych - Aktualności

Blank rss

15.02.2018 Bez kategorii

Thumb 1 3   d   rodki na eduk Transparent

11.04.2018 Finanse, Oświata, Z naszych miast

Około 19 mln złotych będą kosztować podwyżki jakie od 1 kwietnia przyznało nauczycielom MEN. Samorząd Łodzi pisze list do minister Zalewskiej domagając się środków adekwatnych do nowych zadań.
Blank rss

01.01.1970 Aktualności

12 czerwca br. w Warszawie odbędzie się konferencja Innowacyjna Gmina.
Blank rss

01.01.1970 Aktualności

11 maja br. odbyło się spotkanie starostów-członków Zarządu ZPP, przewodniczących Konwentów Powiatów oraz dyrekcji Biura ZPP z Łukaszem Szumowskim, szefem resortu zdrowia. ...
Blank rss

01.01.1970 Aktualności

Tegoroczna, dziewiąta edycja Kongresu odbędzie się w dniach 26-27 czerwca br. Hasłem przewodnim będzie: „Megatrendy w miastach i regionach”.
Blank rss

01.01.1970 Aktualności

16 maja br. w Warszawie odbył się VI Kongres Rodzicielstwa Zastępczego.
Blank rss

01.01.1970 Aktualności

15 maja br. Rada Ministrów przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Blank rss

01.01.1970 Aktualności

29 maja 2018 w Warszawie odbędzie się konferencja zatytułowana "Z INSTYTUCJI DO RODZINY".