Narzędzia i kanały komunikacji w miastach

Związek Miast Polskich planuje przeprowadzenie wspólnie z miastami ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej o samorządach. Poniższa ankieta służy rozpoznaniu narzędzi będących w dyspozycji lub zarządzie miast, które mogą zostać wykorzystane jako nośniki informacji przekazu edukacyjnego w przyszłym roku. Koszty produkcji poszczególnych materiałów nie stanowią przedmiotu tej ankiety. Celem jest identyfikacja narzędzi miast, które w ramach kampanii mogą zostać udostępnione bezpłatnie.

1

Proszę podać nazwę miasta

2

Czy miasto dysponuje narzędziami i miejskimi kanałami komunikacji i jest skłonne udostępnić je, by wspólnie z innymi miastami komunikować mieszkańcom w ramach wspólnej kampanii o najważniejszych sprawach samorządowych?

3

Moje miasto dysponuje i jest skłonne udostępnić następujące nośniki do kampanii samorządowej:

4

Proszę wskazać inne możliwe narzędzia i kanały komunikacji:

5

Proszę wypisać ile wskazanych powyżej nośników reklamowych Państwo posiadają?

6

Jeśli dysponują Państwo materiałem poglądowym proszę o załączenie.

7

Proszę podać osobę/osoby do kontaktu odpowiedzialne za rezerwację nośników (imię i nazwisko, funkcja, telefon, mail).

8

Proszę podać imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę oraz mail.