Działania lobbingowe Związku Miast Polskich w minionych miesiącach doprowadziły do wynegocjowania szerokiego zakresu polityki miejskiej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (aglomeracje, miasta średnie, małe miasta, miasta w obszarach wiejskich), a także kompromisowego kształtu nowelizacji ustawy o RIO (niestety sejm dorzucił swoje zmiany, które Związek oprotestował).

Dzięki aktywności Związku uwzględnienie większości naszych uwag do pierwszej wersji Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.
Ponadto Związek wynegocjował korzystne i niezbędne zmiany m.in. w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w zakresie dot. spółek komunalnych, w projekcie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów oraz w ustawie o systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Przedstawiciele ZMP koncentrowali się także na działaniach blokujących złe zmiany. W tej dziedzinie warto także odnotować kilka sukcesów.
Związek - wspólnie z innymi organizacjami samorządowymi – doprowadził do rezygnacji z ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Udzielił wsparcia Warszawie i miastom podwarszawskim w doprowadzeniu do wycofania poselskiego projektu ustawy dot. metropolii warszawskiej. Udało się także zablokować „rewolucyjne zmiany” w projekcie zasad finansowania oświaty, niekorzystnych dla miast, począwszy od roku 2018.

Łącznie Zarząd Związku wydał 9 stanowisk, zaopiniował 53 projekty ustaw i 31 projektów rozporządzeń.

Pełna lista działań legislacyjnych Związku znajduje się tutaj.

Pierwsze pół roku aktywności Związku to również realizacja projektów wspólnie z miastami i dla miast. W kwietniu zakończył się ponad roczny projekt Polsko-norweska współpraca dla poszanowania energii i klimatu. W jego trakcie wykonano diagnozę aktualnej sytuacji polskich i norweskich samorządów w obszarze efektywności energetycznej (EE) i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), a także opracowano katalog dobrych praktyk w tych dziedzinach zarówno w Polsce, jak i w Norwegii. Ponadto uruchomiono Polsko-Norweską Platformę Współpracy z forum dyskusyjnym on-line. W wyniku konkursu na najlepsze pomysły na innowacje z zakresu EE i wykorzystania OZE wdrożono 10 innowacyjnych projektów w Bielsko-Białej, Bydgoszczy, Lublinie, Milanówku, Płońsku, Rumii, Sopocie i 3 innych gminach, przy współpracy z partnerami z Norwegii.

Pozostałe projekty realizowane przez Związek dotyczą m.in. partycypacji społecznej, rozwoju PPP w Polsce, podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami, wsparcia kadry JST w zarządzaniu oświatą, systemu monitorowania usług publicznych, pomocy społecznej.

Pełna informacja na temat realizowanych przez Związek projektów znajduje się tutaj

Równolegle do tych aktywności Związek prowadził w tym okresie dynamiczna działania promocyjno–medialne.
W pierwszym kwartale roku Biuro Związku zorganizowało 3 spotkania regionalne z rzecznikami prasowymi i szefami promocji w miastach. Spotkania odbyły się w Łodzi (17.02), Krakowie (28.02) i Gdańsku (3.03). Celem spotkań była synergia działań informacyjnych miast i Związku Miast Polskich. Uczestniczyło w nich prawie 130 osób.

Związek nawiązał współpracę z portalem Wirtualna Polska i Money.pl. Od marca do września Związek przygotowuje artykuły o miastach i ZMP, które są zamieszczane w specjalnej sekcji w serwisie Money.pl i na portalu Wirtualna Polska. Podjęliśmy również próbę dotarcia z przekazem o miastach i samorządach do czytelników dziennika Fakt. 23 maja br. odbyła się debata redakcyjna „Samorząd – dlaczego go potrzebujemy?”, w której udział wzięli prezydenci i burmistrzowie - przedstawiciele ZMP.

25 maja Biuro ZMP zorganizowało konferencję prasową związaną z Dniem Samorządu Terytorialnego. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich korporacji samorządowych.

ZMP rozpoczyna wspólnie z dziennikiem Rzeczpospolita cykl debat „Z Rzeczpospolitą o Rzeczpospolitej”. Związek zaproponował dziennikowi nagłaśnianie problemów nurtujących miasta.

Biuro Związku prowadzi również fanpage Związku na Facebooku, który ma na celu informowanie o sprawach ważnych dla miast i gmin oraz wzmocnienie promocji miast członkowskich.

Pełna informacja o podejmowanych przez ZMP działaniach promocyjno-medialnych znajduje się tutaj.