Oświadczenie Zarządu Związku Miast Polskich
w sprawie projektu
ustawy o Narodowym Instytucie Wolności
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zarząd Związku Miast Polskich wyraża zdumienie wobec faktu nagłego przedstawienia nowego rządowego projektu ustawy, której poprzednia wersja została negatywnie zaopiniowana przez organizacje pozarządowe i samorząd terytorialny.

Pobieżna lektura nowej wersji projektu pozwala stwierdzić, że jest on – podobnie jak poprzedni – nie do przyjęcia.

Deklarujemy ścisłą współpracę ze środowiskiem organizacji pozarządowych nad wypracowaniem rozwiązań, które zapewnią dalszy rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, zamiast prób kanalizowania inicjatyw obywatelskich przez nowo tworzone instytucje rządowe.

Szczecinek, 30 czerwca 2017