Centrum Przesiadkowe będzie zadaszone i połączone z dworcem kolejowym. Chcemy, by powstało centrum, gdzie będzie można przesiąść się z pociągu na autobus „suchą stopą”– mówi Janusz Kubicki, prezydent Zielona Góra

Cały projekt „Zintegrowany system bezemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” to koszt ok. 250 mln zł. W 75 proc. zostanie sfinansowany z funduszy unijnych i krajowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

WIĘCEJ