W dniach 15-16 maja 2017 roku w Krakowie odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Związku Miast Polskich.
Pierwszego dnia na zaproszenie członków Komisji przedstawiciele Firmy EiB, omówili jak ubezpieczać majątek gminy, aby robić to korzystnie i nie przepłacać. Kiedy i jak konsolidować. Na przykład korzystniej jest ubezpieczać łącznie wszystkie jednostki oświatowe, lub łącznie jednostki kulturalne lub łącznie infrastrukturę techniczną – np. mosty, ale już niekorzystnie jest obejmować cały majątek gminy jednym ubezpieczeniem. Różnorodność ryzyk ubezpieczeniowych w takiej sytuacji jest bardzo duża, co wpłynie na ograniczoną liczbę ofert od firm ubezpieczeniowych, a w efekcie na wyższą cenę ubezpieczenia.


Drugiego dnia przedstawiciele Krakowa zaprezentowali autorską metodę rozliczania kosztów zadań zleconych w administracji UM Krakowa. Prezentacje dotyczyły obliczania kosztów roboczo-godziny przy realizacji zadań zleconych, a także zasad księgowania kosztów tych zadań (prezentacje w załączeniu).
Ostatnia prezentacja na posiedzeniu Komisji dotyczyła omówienia sprawy wniesionej z pozwu Miasta Krakowa o zapłatę przez Skarb Państwa (w tym przypadku Wojewoda Małopolski) określonej kwoty wraz z odsetkami z tytułu wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Pozew ten został poparty bardzo dokładnymi wyliczeniami, dotyczy kwot z roku 2011 (prezentacje w załączeniu).
Kolejne posiedzenie Komisji wstępnie zostało ustalone na II połowę czerwca, tematem ma być oświata.

Sylwia Kluczyńska
Biuro ZMP