16-17 października w Centrum Kongresowym ICE odbędzie się XV Kongres Miast Polskich, który będzie jednocześnie I Kongresem Polityki Miejskiej. Kongres jest organizowany przez Związek Miast Polskich w ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Urzędem Miasta Krakowa oraz w partnerstwie strategicznym z BGK i odbywa się w 100. rocznicę powstania ZMP.

PROGRAM

(z dnia 13 lipca br.)

16 października, poniedziałek

9:00 – 10:30 – część rocznicowa (w przygotowaniu)

11:00 – Forum inauguracyjne – Miasta w polityce rozwoju

Wystąpienia Gości Kongresu

Debata z udziałem przedstawicieli rządu, BGK, miast i ekspertów

14:30 – Sesje tematyczne – problemy

I. Mieszkalnictwo

II. Transport miejski, mobilność miejska

III. Powietrze miejskie czyni wolnym ?

IV. Otwarte forum miast – Moje spojrzenie na problemy miast

17:30 – Sesja plenarna – Liderzy rozwoju

Debata - Jak się żyje w naszych miastach ?

Nagrody dla miast – liderów (zwycięzców konkursów:

- Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna (TUP / ZMP)

- Samorządowi Liderzy Zarządzania (ZMP)

17 października, wtorek

9:00 – Sesje tematyczne – wyzwania

I. Rozwój gospodarczy miast

II. Przestrzeń miejska

III. Rewitalizacja

IV. Otwarte forum miast – Moje spojrzenie na problemy miast

12:00 – Sesja plenarna – Polskie miasta 2030 - rekomendacje

Karta Krakowska – przyjęcie dokumentu końcowego - rekomendacje dotyczące Krajowej Polityki Miejskiej: dla rządu, dla miast, dla ekspertów