Konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich jest partnerem Ministerstwa Rozwoju w projekcie pozakonkursowym „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej dotyczących wiedzy z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

W ramach pierwszego etapu projektu Związek Miast Polskich zaprasza do udziału w dwudniowych szkoleniach. Mają one przybliżyć tematykę i procedury partnerstwa publiczno-prywatnego osobom, które nie posiadają jeszcze w tym obszarze doświadczenia. Cykl 16 szkoleń, po jednym w każdym województwie, odbędzie się w dwóch turach - wiosennej i jesiennej. Pierwsze szkolenia odbyły się już 8-9 maja w Rzeszowie oraz w Gdańsku (15-16 maja) i spotkały się z dużym zainteresowaniem, a następne (na które można już się zgłosić) będą miały miejsce w: Poznaniu (29-30 maja), Bydgoszczy (5-6 czerwca), Wrocławiu (12-13 czerwca), Opolu (19-20 czerwca), Kielcach (26-27 czerwca). We wrześniu (rekrutacja w czerwcu) szkolenia odbędą się w: Lublinie, Łodzi, Zielonej Górze i Białymstoku, a w październiku w: Szczecinie, Katowicach, Krakowie i Warszawie.

Do udziału w szkoleniu regionalnym zapraszamy osoby zainteresowane wdrażaniem inwestycji w formule PPP, zatrudnione w JST czy jednostkach podległych, w tym w szczególności decydentów i urzędników zajmujących się inwestycjami, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi, obsługą prawną.

Każde szkolenie to 2 dni wytężonej pracy, podczas których zostaną przekazane uczestnikom zasady realizacji przedsięwzięć w formule PPP. Program obejmuje m.in.: szczegółowe omówienie istoty PPP, źródła prawa i przykłady inwestycji z polskiego rynku PPP. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z przebiegiem całego procesu – od wyboru źródeł finansowania projektu PPP, poprzez wykonanie analiz przedrealizacyjnych i wybór partnera prywatnego, aż do podpisania umowy ze stroną prywatną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych.

Prowadzenie szkoleń powierzono trenerom z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w dziedzinie PPP w Polsce oraz praktykom samorządowym, którzy zrealizowali różne przedsięwzięcia w tej formule. Nacisk będzie położony na praktyczne aspekty, ciekawe dla pracowników sektora publicznego, starając się w ten sposób „odczarować” formułę PPP z mitów i niedomówień, które wokół niej narosły. Program drugiego dnia szkolenia zawiera również czas na indywidualne konsultacje u trenerów i ekspertów, które mogą dotyczyć Państwa potencjalnych pomysłów inwestycji realizowanych w tej formule.

Uczestnicy pokrywają tylko koszt dojazdu na miejsce szkolenia, pozostałe koszty finansowane są ze środków projektu. Ukończenie szkolenia potwierdzone zostanie zaświadczeniem.

Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem poświęconej projektowi podstrony internetowej - http://www.ppp.gov.pl/projekt-rozwoju-PPP/Strony/S...

Kontaktem z uczestnikami szkoleń zajmują się:

Joanna Ludwiczak - joanna.ludwiczak@zmp.poznan.pl, tel. 61 633 50 53

Agnieszka Figna - agnieszka.figna@zmp.poznan.pl, tel. 61 633 50 53
WIĘCEJ