Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie tworzenia związków metropolitalnych

Zarząd Związku Miast Polskich pozytywnie opiniuje działania rządu związane

z tworzeniem śląskiego związku metropolitalnego. To szansa na rozwój regionu i skuteczne

zarządzanie usługami publicznymi i dlatego postulujemy do Pani Premier, Rządu i

Parlamentarzystów o jak najszybsze procedowanie regulacji sankcjonującej formalnie

utworzenie związku metropolitalnego w województwie śląskim.

W tym kontekście, a także w przypadku tworzenia kolejnych związków

metropolitalnych oczekujemy na realizację naszych postulatów zgłoszonych podczas

posiedzenia Zespołu Ustrojowego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w

dniu 6 czerwca 2016r., w tym zachowania rozwiązań współpracy jednostek samorządu

terytorialnego, zdefiniowanych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o związkach

metropolitalnych.

Przede wszystkim, prosimy o pilne rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem rozwiązań

sankcjonujących współpracę na obszarach funkcjonalnych największych polskich miast.

To właśnie te obszary są istotnymi siłami napędowymi rozwoju społeczno - gospodarczego

Polski, a utworzenie związków metropolitalnych może być skutecznym narzędziem

koordynacji tego procesu.

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich
z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie tworzenia związków metropolitalnych

Zarząd Związku Miast Polskich pozytywnie opiniuje działania rządu związane z tworzeniem śląskiego związku metropolitalnego. To szansa na rozwój regionu i skuteczne zarządzanie usługami publicznymi i dlatego postulujemy do Pani Premier, Rządu i Parlamentarzystów o jak najszybsze procedowanie regulacji sankcjonującej formalnie utworzenie związku metropolitalnego w województwie śląskim.

W tym kontekście, a także w przypadku tworzenia kolejnych związków metropolitalnych oczekujemy na realizację naszych postulatów zgłoszonych podczas posiedzenia Zespołu Ustrojowego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wdniu 6 czerwca 2016r., w tym zachowania rozwiązań współpracy jednostek samorządu terytorialnego, zdefiniowanych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych.

Przede wszystkim, prosimy o pilne rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem rozwiązań sankcjonujących współpracę na obszarach funkcjonalnych największych polskich miast. To właśnie te obszary są istotnymi siłami napędowymi rozwoju społeczno - gospodarczego Polski, a utworzenie związków metropolitalnych może być skutecznym narzędziem koordynacji tego procesu.

Zygmunt Frankiewicz
Prezes Związku