Projekt przygotowany z inicjatywy prezydenta Jarosława Ferenca przewiduje bezpłatne przejazdy dla dzieci i uczniów aż do momentu zakończenia nauki. Do tej pory uprawnieni do bezpłatnych przejazdów były dzieci do lat czterech oraz seniorzy, którzy ukończyli siedemdziesiąty rok życia.

Jak wyjaśnia prezydent Jarosław Ferenc, główne cele wprowadzenia bezpłatnych przejazdów dla mieszkających w Radomsku dzieci i młodzieży szkolnej to zachęcenie i wypracowanie przyzwyczajenia do korzystania z komunikacji miejskiej wśród młodych mieszkańców Radomska, dążenie do zwiększenia liczby pasażerów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji oraz uczynienie Radomska miastem przyjaznym i otwartym, a także konkurencyjnym w stosunku do sąsiednich miejscowości.

- Od strony technicznej, bezpłatny przejazd będzie przysługiwał na podstawie imiennej karty elektronicznej wydawanej przez MPK w Radomsku po okazaniu legitymacji szkolnej. Dzieci do lat czterech będą mogły podróżować za darmo pojazdami MPK tak jak dotychczas, czyli na podstawie oświadczenia opiekuna. Ponadto bezpłatne przejazdy będą przysługiwać także dzieciom, od ukończenia 4 lat, do rozpoczęcia nauki szkolnej – wyjaśnia prezydent Jarosław Ferenc, dodając, że rok 2018 będzie pierwszym pilotażowym okresem programu bezpłatnych przejazdów.


WIĘCEJ