Przewodniczący włoskiego regionu Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, przez 3 lata będzie stać na czele Rady Gmin i Regionów Europy. Wśród nowych władz są też przedstawiciele Warszawy i Krakowa.

Takiego wyboru dokonali członkowie Komitetu Politycznego CEMR, który odbył się w dniach 12-13 grudnia w Maastricht.

Jako Przewodniczący CEMR, Stefano Bonaccini będzie reprezentować blisko 130 tysięcy miast, gmin i regionów z całej Europy, zrzeszonych w stowarzyszeniach władz lokalnych i regionalnych z 42 krajów. Po swoim wyborze Bonaccini zadeklarował, że CEMR będzie budować swoją siłę dzięki samorządom, których kluczowa rola jest fundamemtem demokracji. " (...) W czasach globalizacji i utraty tożsamości kulturowej to ludzie powinni znależć się w centrum silnego politycznego projektu. Tylko przy udziale obywateli zbudujemy silniejszą Europę."

Stefano Bonaccini ma bogate doświadczenie samorządowe. W latach 90-tych był radnym Campogalliano, w roku 2014 został Przewodniczącym Regionu Emilia-Romagna. Jest też szefem Włoskiej Sekcji CEMR i Przewodniczącym Konferencji Włoskich Regionów.

Podczas posiedzenia Komitetu Polityczngo w Maastricht zatwierdzono nowy skład Komitetu na lata 2017-2020. Wśród władz CEMR znależli się również Polacy - Ewa Janczar, Radna Rady Miasta St. Warszawy oraz prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa i Wiceprezes ZMP, którzy zostali wybrani na wiceprzewodniczących.

Spotkaniu w Maastricht towarzyszyły debaty zorganizowane w okazji 25-lecia Traktatu z Maasticht oraz 10-lecia powstania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.