24 lipca 2017 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin

Zgodnie z rozporządzeniem Ostrołęka powiększy się o część terenów należących do gminy Rzekuń. W woj. śląskim powiększy się gmina Ogrodzieniec. Zmiany nastąpią również w woj. wielkopolskim - w gminie Stare Miasto, która powiększy się o część terenów Przydziałki oraz Pawłówek. Zgodnie z rozporządzeniem o część terenu Starego Miasta powiększy się Konin, jednak nastąpi to dopiero od 1 stycznia 2019.

Od 1 stycznia 2018 na mapie Polski pojawi się też osiem nowych miast. Status miasta powróci do Wiślicy (woj. świętokrzyskie) i Józefowa nad Wisłą (woj. lubelskie), prawa miejskie otrzymają ponadto: Otyń (w woj. lubuskim), Chełmiec (w woj. małopolskim), Sanniki (w woj. mazowieckim), Tułowice (w woj. opolskim), Łagów (w woj. świętokrzyskim), Radoszyce (w woj. świętokrzyskim).

Zmiany granic gmin i miast nastąpią 1 stycznia 2018 r.