W dniach 16 i 17 lutego 2017 roku w Łodzi odbyło się ósme w tej kadencji posiedzenie Komisji Transportu ZMP. Pierwszego dnia uczestników spotkania powitali: Ireneusz Jabłoński, wiceprezydent Miasta Łodzi oraz Marek Stępa, przewodniczący Komisji. Grzegorz Nita, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi przedstawił główne inwestycje komunikacyjne realizowane w mieście.

W dalszej części obrad wygłoszone zostały następujące prezentacje dotyczące układu komunikacyjnego i drogowego Łodzi:
- Węzły przesiadkowe jako integracja transportu zbiorowego, przedstawiona przez Grzegorza Nitę oraz Marcina Dygudę, kierownika Zespołu Inwestycji Drogowych w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Łodzi (załącznik)
- „Rewitalizacja obszarowa" jako szansa na zmianę sposobu zagospodarowania ciągów komunikacyjnych i obszarów stanowiących pasy drogowe i tereny do nich przylegające, zaprezentowana przez Bartosza Zimnego z Wydziału Rewitalizacji Obszarowej Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi (załącznik)
- ITS – Inteligentne Systemy Transportowe, prezentowana przez Pawła Tomczyka z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi (załącznik)
- System Informacji Pasażerskiej w Łodzi, przedstawiona przez Michała Walczaka z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi (załącznik)

Rewitalizacja obszarowa była także tematem prezentacji Przebudowa ciągu komunikacyjnego jako koło zamachowe „rewitalizacji obszarowej” na przykładzie Al. Piłsudskiego w Markach, wygłoszonej przez Michała Babickiego, głównego specjalistę w Wydziale Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Marki (załącznik).

W ramach wolnych wniosków Piotr Niesłuchowski, kierownik Referatu Strategii i Planowania Urzędu Miasta Płocka przedstawił problematykę ekostref w miastach (załącznik).

W części obrad dotyczącej spraw organizacyjnych członkowie Komisji podtrzymali wybór Ziemowita Borowczaka na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Transportu ZMP. Został on wybrany na to stanowisko jako przedstawiciel Ostrowa Wielkopolskiego, a obecnie reprezentuje Poznań. Ustalono także, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w Rzeszowie i towarzyszyć będzie konferencji pt. „Zrównoważona mobilność miejska – wyzwania i szanse dla miast”, organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju 8 i 9 czerwca 2017 roku.

W drugim dniu obrad członkowie Komisji zwiedzili Trasę WZ, Dworzec Łódź Fabryczna oraz EC 1 (zespół budynków dawnej Elektrowni Łódzkiej, w której obecnie działa instytucja kultury prowadzona przez Miasto Łódź i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „EC1 Łódź — Miasto Kultury” w Łodzi).

Paweł Krawczyk