Konferencja "Innowacyjne rozwiązania dla transportu i smart mobility. Rynek polski i niemiecki" odbędzie się 27 czerwca 2017 w Warszawie.

Celem konferencji jest porównanie najnowszych tendencji i kierunków rozwoju w mobilności miejskiej i transporcie na rynku polskim i niemieckim. Konferencja jest adresowana do przedstawicieli samorządu terytorialnego, zarządców infrastruktury, zakładów transportu miejskiego, organizatorów przewozów pasażerskich, a także firm i instytucji działających w branży. Projekt jest wspierany przez Niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energii. Stronę niemiecką reprezentować będą niemieccy eksperci z zakresu innowacyjnych technologii transportowych oraz firmy zainteresowane podjęciem współpracy z partnerami z rynku polskiego.

Partnerem konferencji jest Związek Miast Polskich.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
W trakcie konferencji zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne (jez. polski i niemiecki)
Więcej informacji o konferencji znajduje się tutaj .