W dniach 15 - 16 marca 2017 roku w Warszawie odbędzie się trzecie spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w ramach projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu. Głównym tematem spotkania będzie prezentacja wniosków wynikających z bilateralnych wizyt studyjnych realizowanych przez grantobiorców i możliwość ich zastosowania przez polskie gminy. Spotkanie odbędzie się w hotelu Gromada Centrum, Plac Powstańców Warszawy 2.

W załączeniu program tego spotkania