Dąbrowski Budżet Partycypacyjny 2.0, czyli zupełnie nowa formuła dyskusji z mieszkańcami, wchodzi w jeden z końcowych etapów, nazwany wspólnym projektowaniem. Przypominamy, jak działa budżet partycypacyjny (obywatelski), który w Dąbrowie Górniczej realizowany jest już po raz piąty. W tym roku w zupełnie nowej formule nastawionej na dialog.

Wśród osób na co dzień zajmujących się innowacjami społecznymi, przyjęło się mówić, iż nowe pomysły „się oblatuje”. Jeśli tak, to wspólnym wysiłkiem samorządowców, animatorów i mieszkańców Dąbrowy Górniczej, w ramach DBP 2.0 rozpoczyna się podejście do lądowania. Będzie to najtrudniejszy manewr w całej procedurze.

Proces rozpoczął się w marcu od znalezienia osób, które sprostają zadaniu pełnienia funkcji animatora dzielnicowego. Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej wraz z Fundacją Naprawa Sobie Miasto, wybierali 8 śmiałków, którzy przy ich wsparciu mieli poprowadzić proces w 35 dzielnicach Dąbrowy Górniczej. Warto dodać, iż kandydaci, przeszli trudne rozmowy kwalifikacyjne, które wraz z warsztatami miały ich przygotować do dyskusji z mieszkańcami o problemach i zaletach dzielnic.

Następnym etapem były tzw. spotkania mapujące, czyli spotkań mieszkańców w dzielnicach, w efekcie których powstały raporty, które obrazują problemy do rozwiązania i potrzeby w każdej z dzielnic. Na spotkaniach frekwencja wahała się od 2 do 23 osób.
Po spotkaniach mapujących przez dwa tygodnie mieszkańcy mieli szansę składać swoje pomysły. Ważne, że były to tylko pomysły, które składało się na bardzo prostym formularzu. Wpłynęło ich 292.

Na podstawie pomysłów oraz spotkań mapujących odbyły się tzw. Dzielnicowe Fora Mieszkańców. W sumie animatorzy przeprowadzili 83 spotkania, w który udział wzięło około 525 osób

WIĘCEJ